Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Ξεκινούν τα μαθήματα ΕΛΓΟ για πληρωμή Νέων

Στην έκδοση του θεσμικού πλαισίου για το Μέτρο Κατάρτισης προχώρησε το υπουργείο, ώστε να κάνουν τα απαραίτητα μαθήματα οι Νέοι Γεωργοί του 2014 και κατ’ επέκταση να πληρωθούν τις υπόλοιπες δόσεις του προγράμματος. Μαζί τους και οι Νέοι Γεωργοί του 2016, που υποχρεούνται να καταρτιστούν.

agrotiki gi 350

 

Ειδικότερα, με ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει ότι μπαίνουν σε εφαρμογή οι δράσεις κατάρτισης για νέους γεωργούς.

 

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

 

Το ΥΠΑΑΤ έχοντας ως προτεραιότητά του τη στήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης για τη βελτίωση και προσαρμογή των δεξιοτήτων των απασχολούμενων στον γεωργικό τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), ιδιαίτερα των νέων γεωργών οι οποίοι είναι πιο ευέλικτοι και δεκτικοί στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην εισαγωγή της καινοτομίας και στην ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου, προχώρησε στην έκδοση του θεσμικού πλαισίου  για το Μέτρο της Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Ειδικότερα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, υπέγραψε την Απόφαση Εφαρμογής των «Δράσεων Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις», με στόχο τον καθορισμό του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την αποτελεσματική διαχείριση, εφαρμογή και παρακολούθηση των ανωτέρω δράσεων.

 

Η εν λόγω απόφαση αφορά:

 

• τους νέους γεωργούς που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007 – 2013 (Β΄ προκήρυξη) και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 06 του  ΠΑΑ 2014 – 2020,

 

• τους νέους γεωργούς που θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020, τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020.

 

Αρμόδιος για την κατάρτιση των δικαιούχων είναι ο ΕΛΓΟ Δήμητρα και οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα.

 Πηγή : Agronews