Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Απεντόμωση

Τα «έντομα υγειονομικής σημασίας» είναι τα έντομα τα οποία είναι επιβλαβή για τη δημόσια υγεία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως:

- τα κουνούπια

- οι μύγες

- οι κατσαρίδες

- οι κοριοί

- οι ψείρες

- οι ψύλλοι

Όλα τα έντομα της κατηγορίας αυτής επηρεάζουν, σε σημαντικό ενίοτε βαθμό, την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου καθώς ορισμένα είναι βιολογικοί ή μηχανικοί μεταβιβαστές παθογόνων μικροοργανισμών για τον άνθρωπο και προκαλούν ενόχληση, απώλεια αίματος από τσιμπήματα, βλάβη σε αισθητήρια όργανα (μάτια, αυτιά, ρινικές κοιλότητες), δηλητηριάσεις (με το τσίμπημα, κνιστικές τρίχες), δερματίτιδες, μυϊαση, και αλλεργία (από κονιορτοποιημένα τμήματα εντόμων, λέπιαπεταλούδας, τσιμπήματα, κεντρίσματα)

Η ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ συνίσταται στην καταπολέμηση και τον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων αυτών στο χώρο ενδιαφέροντος.

Η εταιρεία μας ανάλογα με την περίπτωση εφαρμόζει την κατάλληλη μέθοδο απεντόμωσης:

  • Ψεκασμό επιφανειών με εντομοκτόνα διαλύματα.
  • Εφαρμογή εντομοκτόνων σε μορφή gel.
  • Τοποθέτηση ειδικών φερομονικών εντομοπαγιδων ελέγχου και όχι καταπολέμησης, ιδίως σε χώρους παρασκευής τροφίμων
  • Νεφελοψεκασμό σε περιπτώσεις (κυρίως βιομηχανικούς ή αποθηκευτικούς χώρους) που δεν είναι εφικτός ο ψεκασμός, (λόγω των υλικών, του συστήματος αποθήκευσης κ.α)

Οι εφαρμογές γίνονται σύμφωνα με την υπ’αρίθμ.99356/20-9-2011 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος που έχει χορηγηθεί στην εταιρεία μας.

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε επέμβασης παρέχεται στον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό εργασιών.