Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Καλλιεργητικές Συμβουλές

Στην "AGROADVICE" στηρίζουμε τα άτομα που επιζητούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, να γίνουν επαγγελματίες αγρότες και να δημιουργήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που οδηγεί την επιτυχία.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 • την έρευνα αγοράς και την εκτίμηση των εδαφοκλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ώστε να γίνει σωστή επιλογή της καλλιέργειας που ταιριάζει περισσότερο στις δυνατότητες του ενδιαφερόμενου και θα αποφέρει το καλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα
 • τη δειγματοληψία και την ανάλυση εδάφους σε συνεργασία με εξειδικευμένα και αξιόπιστα εργαστήρια προκειμένου ο ενδιαφερόμενος παραγωγός να έχει πλήρη πληροφόρηση για την εδαφολογική κατάσταση (pH,N%-P%-K%,φυσικοχημικές ιδιότητες, διαθέσιμες μορφές θρεπτικών στοιχείων κ.α.) του αγροκτήματος του.
 • την κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων λίπανσης, ώστε να επιλέγεται ο πλέον κατάλληλος τύπος λιπάσματος που ενδείκνυται για την καλλιέργεια και τον τύπο εδάφους ,δίνοντας βαρύτητα και στην κατάλληλη εποχή εφαρμογής
 • τη δειγματοληψία και την ανάλυση νερού σε συνεργασία με εξειδικευμένα και αξιόπιστα εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί ή να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για άρδευση
 • την κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων άρδευσης ώστε να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας, ελαχιστοποίηση κόστους και καλύτερο αποτέλεσμα στην καλλιέργεια
 • την κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων φυτοπροστασίας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη εμφάνισης ασθενειών και προσβολής από εχθρούς παρακολουθώντας την καλλιέργεια από κοντά στον αγρό και τοποθετώντας ειδικές φερομονικές παγίδες ώστε να αποφεύγονται οι άκαιρες και δαπανηρές επεμβάσεις
 • την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου ώστε να διατυπωθεί με σαφήνεια το επιχειρηματικό πλάνο του ενδιαφερόμενου ,δηλαδή σχεδιάζουμε σαφώς από το τι μορφή θα έχει η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου μέχρι και το σχέδιο προώθησης των προϊόντων. Από το επιχειρηματικό σχέδιο εκτιμάται τι θα κοστίσει το εγχείρημά του ενδιαφερόμενου καθώς και τα αναμενόμενα μελλοντικά κέρδη.
 • την οργάνωση της προώθησης και πωλήσεων των προϊόντων μέσω :
  • της πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων
  • της διαδικτυακής προβολής των προϊόντων από την ιστοσελίδας μας
  • της παροχής συμβουλών για τη σωστή διαφήμιση των προϊόντων