Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Νέοι Γεωργοί

ΜΕΤΡΟ 112 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Σκοπός του μέτρου είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η ενασχόληση τους με τη γεωργία, γεγονός που θα συμβάλει θετικά τόσο στην απασχόληση όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δύναται να ενταχθούν στο Μέτρο όσοι:

 • Είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για στήριξη και εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως αρχηγοί της.
 • Έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές και τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 • Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα, ή την αποκτούν εντός 3ετιας από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση στήριξης.
 • Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης δύναται να ανέρχεται συνολικά σε 40.000 € και το ελάχιστο σε 10.000 € και διαφοροποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :

 • τον τόπο μόνιμης κατοικίας (κατηγορία περιοχής: ορεινή- μειονεκτική- λοιπές)
 • την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (κτηνοτροφική, φυτική, μικτή - μελισσοκομία)
 • το συνολικό εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Να διατηρήσουν την ιδιότητα του γεωργού για 10 χρόνια, δηλαδή να αντλούν τουλάχιστον το 35% του εισοδήματός τους από γεωργικές δραστηριότητες και παράλληλα να μην αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσης τους χρόνο μεγαλύτερο του 50%.
 2. Να παραμείνουν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.
 3. Να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση μέσα σε 36 μήνες από την εγκατάστασή τους στη γεωργική εκμετάλλευση.
 4. Να ασφαλιστούν στην κύρια ασφάλιση των αγροτών (ΟΓΑ).

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ...

Βασικός στόχος του κάθε ενδιαφερόμενου δε θα πρέπει να είναι απλά το πριμ πρώτης εγκατάστασης αλλά ο πιο σωστός συνδυασμός προϋποθέσεων ώστε να εγκατασταθεί στον αγροτικό χώρο και να γίνει επιτυχημένος επιχειρηματίας.

Η AGROADVICE κινούμενη προς αυτή την κατεύθυνση αναλαμβάνει :

 • την πλήρη και σωστή ενημέρωσή σας για τις δυνατότητες δημιουργίας της γεωργικής – κτηνοτροφικής σας εκμετάλλευσης καθώς και για τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν για κάθε κλάδο
 • τη σύνταξη του επιχειρηματικού σας σχεδίου (Σχέδιο Δράσης) που αποτελεί βασική απαίτηση.
 • τη σύνταξη και υποβολή του Φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξή σας στο πρόγραμμα
 • την τεχνική στήριξη καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος
 • την τεχνική στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης μιας επιτυχημένης γεωργικής επιχείρησης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.