Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων

Η εταιρεία μας έχοντας πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και τα επιδοτούμενα προγράμματα βοηθά τους ενδιαφερόμενους πελάτες της να δημιουργήσουν σύγχρονες μονάδες (ελαιοτριβεία, τυροκομεία, οινοποιεία, συσκευαστήρια μελιού κ.λ.π.)

  • με το σωστό και υπεύθυνο σχεδιασμό επενδυτικών σχεδίων
  • με τη συνεχή στήριξη και επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου
  • με την ένταξη του σχεδίου στο καταλληλότερο πρόγραμμα για ενίσχυση

Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη δημιουργία νέας ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων μπορούν να ενισχυθούν :

   1. μέσω του Μέτρου 123 Α του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή
   2. μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Το ποσοστό ενίσχυσης των σχεδίων κυμαίνεται από 30-50% του συνολικού κόστους των επιλέξιμων δαπανών. Βασικές προϋποθέσεις για ενισχυθεί ένα υποψήφιο επενδυτικό σχέδιο είναι:

1. Οι επενδύσεις να αφορούν έναν από τους ακόλουθους τομείς:

 • Κρέας
 • Γάλα
 • Αυγά-πουλερικά
 • Μέλι
 • Δημητριακά
 • Σηροτροφία
 • Σαλιγκαροτροφία
 • Ελαιούχα προϊόντα
 • Οπωροκηπευτικά
 • Οίνος
 • Άνθη
 • Ζωοτροφές
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
 • Σπόροι και πολ/κό υλικό

2. Ο ενδιαφερόμενος φορέας να είναι

   • Ατομική Επιχείρηση ή
   • Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ ή
   • Προσωπική εταιρεία του Εμπορικού Νόμου ή
   • Αγροτική συνεταιριστική οργάνωση κάθε βαθμίδας
   • Συνεταιριστική επιχείρηση ή
   • Δημοτική επιχείρηση η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας

3. Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 100.000€