Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Αγροτουρισμός - Leader

«Αγροτουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου, η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία , καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη με αγροτικές εγκαταστάσεις.»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» και του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader» παρέχει σημαντικές ενισχύσεις σε όσους επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδύσεις στον τομέα του Αγροτουρισμού.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ;

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή όχι

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ;

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης των επενδύσεων είναι 50%

ΠΟΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ;

Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση ,επέκταση ή εκσυγχρονισμό:

  1. υποδομών διανυκτέρευσης όπως ξενοδοχεία επιπλωμένα διαμερίσματα. παραδοσιακοί ξενώνες
  2. χώρων εστίασης και αναψυχής όπως εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία
  3. μικρών βιοτεχνικών μονάδων όπως παραγωγής παραδοσιακής τέχνης
  4. επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (όπως εναλλακτικές μορφές τουρισμού χώρους αθλοπαιδιών, χώρους γευσιγνωσίας)
  5. επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την ά μεταποίηση

ΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ;

Έως 600.000 ευρώ για επενδύσεις που αφορούν υποδομές διανυκτέρευσης και

Έως 300.000 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες επενδύσεων

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ;

Οι επενδύσεις για να ενισχυθούν πρέπει να υλοποιηθούν σε μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικά κορεσμένες

Ο δικαιούχος οφείλει να εκτελέσει την επένδυση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης του επενδυτικού του σχεδίου

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ;

  • Η ενίσχυση να αποτελέσει κίνητρο για την υλοποίηση της επένδυσης και όχι στόχο.
  • Ο επενδυτής να υποβάλλει έγκαιρα ένα πλήρη και σωστά τεκμηριωμένο φάκελο υποψηφιότητας σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο γραφείο γεωργικών συμβούλων που θα του παρέχει όλες τις απαραίτητες κατευθύνσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και σίγουρη επιτυχία της επενδυτικής σας πρότασης επικοινωνήστε μαζί μας