Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Υπηρεσίες

Η "AGROADVICE" παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στην ύπαιθρο:

 • Υπαγωγή επιχειρήσεων σε Επιδοτούμενα Προγράμματα και ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων
  • Εύρεση του καταλληλότερου προγράμματος και της οικονομικά αποτελεσματικότερης πηγής χρηματοδότησης (ποσοστό επιδότησης, δανεισμού, ποσοστό ιδίων κεφαλαίων)
  • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου
  • Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας και συνεχή παρακολούθηση της πορείας του μέχρι και την έγκριση της επενδυτικής πρότασης
  • Τεχνική στήριξη και παροχή συμβουλών για την απόκτηση των απαιτούμενων αδειών για την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης καθώς και των απαραίτητων πιστοποιητικών ποιότητας
  • Έρευνα αγοράς και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
  • Πιστοποίηση γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με διεθνή και εθνικά πρότυπα
   • GLOBALGAP
   • AGRO2
   • AGRO3
  • Συστήματα αυτοελέγχου για τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων
   • HACCP
   • ISO 22000:2005
 • Τεχνικές Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και τα άτομα που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο
  • Αδειοδοτήσεις
  • Καλλιεργητικές συμβουλές / Αγρότης επιχειρηματίας
  • Τεχνική στήριξη αγροτών (ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ)
  • Οργάνωση μεμονωμένων παραγωγών σε ομάδες, συνεταιρισμούς ή εταιρείες
  • Απεντόμωση-Μυοκτονία