Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Πληροφορίες μέσω των γεωργικών προειδοποιήσεων, για την σωστή εφαρμογή φυτοπροστατευτικών μέτρων, σε καλλιέργειες που σας αφορούν.

Ο αγρότης-επιχειρηματίας, πρέπει να είναι ενήμερος για τις ασθένειες που είναι πιθανόν να προκύψουν στις καλλιέργειες του, καθώς και για τα ενδεικνυόμενα φυτοφάρμακα που πρέπει να χρησιμοποιήσει.

 

Πληροφορίες στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/120-nauplio

 

Προσοχή: Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων εγκυμονεί κινδύνους για τον καταναλωτή, τον παραγωγό και το περιβάλλον.