Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Έξι προσκλήσεις μέσα στο 2016 με πρώτη των Νέων Γεωργών

Μέσα στον Απρίλιο θα προδηµοσιευτεί η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες µαζί µε την εγκύκλιος µεταβιβάσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να µπορέσουν οι ενδιαφερόµενοι να προετοιµαστούν εγκαίρως για το ΟΣ∆Ε, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραµµάτων 2014-2020.

50-neoi agrotes

 

Ωστόσο η επίσηµη πρόσκληση τοποθετήθηκε από τον γενικό γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπο Κασίµη για µετά το καλοκαίρι, ο οποίος και έδωσε στη δηµοσιότητα το πρόγραµµα των προσκλήσεων για το 2016. Συγκεκριµένα µέσα στο έτος αναµένεται να υπάρξουν οι εξής προκηρύξεις:

 

  • Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις (Υποµέτρο 4.1, Σχέδια Βελτίωσης). ∆εν θα αφορά τις επενδύσεις σε αρδευτικά και σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.

 

  • Κατάρτιση για νέους γεωργούς (Υποµέτρο 1.1.1). ∆ηλαδή τα µαθήµατα για όσους ενταχθούν στους Νέους του 2016 και για όσους εντάχθηκαν το 2014.

 

  •  Ενίσχυση για την αγορά αντιχαλαζικών διχτυών, αντιπαγετικών ανεµιστήρων και αντιβρόχινων µεµβρανών (Υποµέτρο 5.1). Ουσιαστικά, το πρόγραµµα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛΓΑ, αλλά µε ευρωπαϊκά κονδύλια.

 

  •  Τα Leader όσον αφορά την επιλογή των Οµάδων Τοπικών ∆ράσεων (Υποµέτρο 19.1). Για τις ιδιωτικές επενδύσεις αναµένεται να ανοίξει από το 2017.

 

  • Υποστήριξη µικρών αλλά βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων (Υποµέτρο 6.3)

Θα δοθεί «αέρας» στα κριτήρια

Αναφορικά µε τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων για τα νέα Προγράµµατα που υπήρξαν και το κυρίως θέµα διαβούλευσης της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι των αρχών που συµµετείχαν (Περιφέρειες, ΓΕΩΤΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ κλπ), εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους. Συγκεκριµένα µίλησαν για «αυστηρά κριτήρια» που θέτουν υψηλό κατώφλι ένταξης στα Μέτρα και µία µεγάλη παραγωγική βάση αγροτών εκτός επενδυτικών ενισχύσεων. «Η βάση είναι αρκετά µεγάλη στα επενδυτικά σχέδια. Είµαστε αυστηροί και θα το κοιτάξουµε να δώσουµε παραπάνω αέρα στα κριτήρια», ήταν η απάντηση των αρχών.

Αοριστίες για τα νέα Ταµεία

Για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία της νέας περιόδου η εικόνα είναι ακόµα αρκετά «θολή», µε τις  διαχειριστικές αρχές να λένε ότι ακόµα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης που θα λάβει υπόψη της, τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού τοµέα. Όσον αφορά τις πληρωµές που εκκρεµούν για τους δικαιούχους του «Μπαλτατζή» δεν δόθηκε κάποιο χρονοδιάγραµµα.

Κριτήρια επιλογής

Οι περισσότερες παρατηρήσεις ως προς τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, είχαν να κάνουν το Μέτρο των Νέων Γεωργών. Οι εκπρόσωποι των Περιφερειών ζήτησαν µεταξύ άλλων την πριµοδότηση όσων συµµετέχουν σε συνεταιρισµούς, των ανέργων ανεξαρτήτου χρόνου παραµονής στην ανεργία και την αναγνώριση πτυχίων από τα ΕΠΑΛ του αγροδιατροφικού τοµέα. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι η µοριοδότηση στο νέο πρόγραµµα προκρίνει όσους έχουν µικρότερο τζίρο, έναντι των µεγάλων, κάτι που αδικεί τους πιο βιώσιµους επιχειρηµατίες.

πηγή : Agronews